2de graad: Organisatie en logistiek

Lessentabel
LESSENTABEL 3DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans en Engels
2
PAV
Nederlands
3
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
Aardrijkskunde
1
PAV +
Wiskunde en natuurwetenschappen
2
PAV Project Praktijk
1
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie
9
Toegepaste informatica
3
Nederlands
1
Frans
2
Engels
2
Lessentabel
LESSENTABEL 4DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans en Engels
2
PAV
Nederlands
3
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
PAV +
Wiskunde en natuurwetenschappen
2
PAV Project Praktijk
1
Toegepaste Informatica
1
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie
9
Toegepaste informatica
3
Nederlands
1
Frans
2
Engels
2