1ste graad A-stroom

Klaar om van jou een ondernemende wereldburger te maken

A-stroom

Kun je niet wachten om met het eerste of tweede middelbaar te starten en word je door veel vakken geprikkeld? Dan leggen we in de A-stroom samen met jou het fundament voor jouw middelbare schoolcarrière. 

In het eerste jaar bieden we drie verschillende richtingen aan: Latijn, economie en wetenschap en samenleving. Deze richtingen vormen de rode draad van ons aanbod en zijn ontworpen om leerlingen een brede basis te geven en tegelijkertijd hun interessegebieden te verkennen.

Na het afronden van het eerste jaar, stromen de leerlingen door naar het tweede jaar. Hier krijgen ze de mogelijkheid om hun passie verder te ontwikkelen of een andere weg in te slaan. We bieden vier verschillende richtingen aan: klassieke talen, moderne talen en wetenschappen, economie en organisatie en maatschappij en welzijn. 

In elke les zetten we in op zelfregulerend leren. Dit is een enorme meerwaarde omdat het leerlingen in staat stelt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, waardoor ze zelfstandiger en doelgerichter worden. Bovendien stimuleert het zelfregulerend leren de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden, zoals plannen, monitoren en evalueren, die essentieel zijn voor levenslang leren.

We leren onze leerlingen leren, maar ook samenleven. Duidelijke afspraken en structuur zorgen voor harmonie. We hanteren daarvoor 'TMAKZ!-principe. 'TMAKZ! staat vaar taken, materiaal, attitude, klasmedewerking en zorg. Hiermee sturen we jongeren bij, zodat zij steeds kunnen blijven evolueren en zich ontplooien tot ondernemende, ambitieuze en vindingrijke doorzetters.