alt

Visie

Ondernemend onderwijs voor ambitieuze en vindingrijke doorzetters

 

Doorzettingsvermogen

In MAKZ stimuleren we jongeren in hun leerproces. Met een sterke nadruk op verbondenheid bouwen we aan een positief zelfbeeld en bevorderen we doorzettingsvermogen. Dit resulteert in het stimuleren van zelfstandigheid, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen succes, doelen en leerproces. Bovendien ontwikkelen ze een stevige basis voor de toekomst.

Vindingrijkheid

We dagen de vindingrijkheid van onze leerlingen uit en bieden ruimte voor exploratie in alle richtingen. Zo leren ze creatief te denken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. We zorgen er ook voor dat ze met een open en creatieve geest de toekomst tegemoet treden als ondernemende wereldburgers.

Ambitie

MAKZ kijkt voorbij de grenzen van de school. We streven naar ambitieuze partnerschappen met bedrijven en bieden onze jongeren internationale ervaringen. Op deze manier bereiden we hen voor op een breed scala aan opleidings- en carrièremogelijkheden.