1ste graad B-stroom: Bright

Bright: onze jarenlange expertise in een nieuw jasje

bright

MAKZ bouwde een jarenlange expertise op in de werking van de B-stroom. We kiezen ervoor om dit op een nieuwe manier vorm te geven in Bright. Hiermee willen we een sterke basis leggen voor onze leerlingen, waarbij we coaching, een persoonlijke benadering, een duidelijke structuur, solide basiskennis, zorg en uitdaging op maat bieden. We combineren het lesgeven dus met coachen, want naast een goede kennis van de leerstof is het welbevinden uitermate belangrijk.

We bouwen op drie fundamenten: doorzettingsvermogen, vindingrijkheid en ambitie. We stimuleren onze jongeren om deze ten volle te ontplooien. 

Bright wordt vormgegeven door een kernteam dat uit drie leerkrachten bestaat in onderstaande vakgebieden: 

  • Project algemene vakken
  • Wiskunde en wetenschappen
  • Talen

Elke leerling krijgt een coach toegewezen. Alles draait hierbij om verbinding en daardoor kunnen we onze leerlingen goed begrijpen: denk maar aan hun sterke punten, valkuilen en motivators. We staan in nauw contact met ouders, voogden of internaatmedewerkers. 

Bright krijgt een eigen vleugel op onze campus. We hebben ruimtes waar leerlingen instructies volgen, samenwerken of zelfstandig werken. Elke leerling heeft een eigen vakje met leermateriaal. 

We leren onze leerlingen leren, maar ook samenleven. Duidelijke afspraken en structuur zorgen voor harmonie. We hanteren daarvoor 'TMAKZ!-principe. 'TMAKZ! staat vaar taken, materiaal, attitude, klasmedewerking en zorg. Hiermee sturen we jongeren bij, zodat zij steeds kunnen blijven evolueren en zich ontplooien tot ondernemende, ambitieuze en vindingrijke doorzetters.

Your future is bright! ✨