Coaching en begeleiding

 

Op onze school staat het welzijn van elke leerling centraal. We geloven in een warm onthaal en leggen nadruk op sociale vorming en het opbouwen van sterke vriendschappen. Als je ergens mee zit of het wat moeilijker hebt, staat de klastitularis, leerbegeleider en zorgbegeleider altijd klaar om naar je te luisteren en je te ondersteunen. Bovendien werken we nauw samen met CLB Connect, zodat we een breed scala aan ondersteuning kunnen bieden en ervoor kunnen zorgen dat elke leerling zich ondersteund en gehoord voelt.

Wat doet de klastitularis? 

De klastitularis is jouw eerste aanspreekpunt op school. Als je je niet goed voelt of als het niet zo lekker gaat met je schoolwerk, kun je altijd bij de titularis aankloppen. Deze leerkracht is er niet alleen om les te geven, maar ook om naar je te luisteren en je te helpen. Of je nu worstelt met iets persoonlijks of gewoon een slechte dag hebt, de titularis is er om je te steunen. Daarnaast houdt deze persoon ook een oogje op je cijfers. Lukt het eventjes niet zo goed? De klastitularis is er om je een zetje in de goede richting te geven. Kortom: een mix tussen een vertrouwenspersoon en een coach, die er altijd is om je te helpen groeien en te doen stralen, zowel binnen als buiten het klaslokaal, dat is jouw klastitularis.

Wat doet de leerbegeleider? 

De leerbegeleider ondersteunt jou en de leerkrachten om een optimale leeromgeving te creëren en te behouden. Zij draagt bij aan het bevorderen van leerstrategieën en een positief leerklimaat. 

Je wordt ondersteund in je leertraject om je doelen te bereiken door het bieden van persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling van jouw studievaardigheden. Denk maar aan het opstellen van een studieplanning, een efficiënte studiemethode hanteren of leren omgaan met stress. Heb je leerproblemen? Samen kijken we voor het juiste handelingsplan, redicodi’s (remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren) of een flexibel traject. De leerbegeleider draagt bij aan het verhogen van je zelfvertrouwen en het verbeteren van je prestaties.

Wat doe de zorgbegeleider?

Binnen de zorgbegeleiding wordt elke leerling als een individu gezien, als iemand met eigen talenten, een eigen verhaal en eigen zorgnoden. De zorgbegeleiding probeert een plaats te zijn, waar leerlingen even tot rust kunnen komen in momenten dat ze het noorden kwijt zijn, in momenten dat ze verdrietig of kwaad zijn en in momenten dat ze op muren botsen en ze vastlopen.

Het is niet omdat de zorgbegeleiding luistert naar en begrip heeft voor het verhaal van de leerling, dat de zorgbegeleiding met elk gedrag van de leerling instemt. Leerlingen willen helpen is niet per se in alles wat de leerling aangeeft meegaan. Leerlingen helpen betekent ook verantwoordelijkheden benoemen en samen met de leerlingen helpen zoeken hoe de eigen verantwoordelijkheid (opnieuw) geactiveerd kan worden, zodat de leerling verder groeit en ontwikkelt tot een individu met een zekere draagkracht. De ouders zijn vaak een noodzakelijke partner in dit proces.

Wanneer de zorgbegeleiding op een intern plafond stuit en merkt dat een leerling niet meer tot groei of ontwikkeling komt, dan worden de ouders bij het leer- en zorgproces betrokken. De eigenheid van de leerling binnen het gezin wordt in kaart gebracht en samen met de ouders en de leerling wordt gezocht hoe obstructies weggewerkt kunnen worden. Er kan hier mogelijks hulp bij betrokken worden, mits toestemming van leerling en ouders. Al of niet samen met een hulpnetwerk, probeert de zorgbegeleiding om leerlingen door moeilijke periodes heen te loodsen.

Eén uitzondering op vlak van het inroepen van hulp met de toestemming van de leerling/ouders: bij problematische afwezigheden is de zorgbegeleiding verplicht om het CLB in te schakelen, hiervoor is geen toestemming van de leerling/ouders nodig.

Ondersteuning, remediëring en uitdaging op jouw maat

De leer- en zorgbegeleiding overlegt met leerkrachten en andere betrokkenen om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling en voortgang van elke leerling. We onderzoeken wat jouw sterke punten zijn en wat er meer moeite kost. Onze aandacht gaat uit naar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook naar degenen die op zoek zijn naar meer uitdaging.

Huiswerkklas en avondstudie

Het is voor alle leerlingen mogelijk om op maandag, dinsdag en donderdag avondstudie tijdens het 8ste en 9de lesuur te volgen, voor wie dan geen les meer heeft. Hier ga je zelfstandig aan de slag om leerstof te verwerken. 

Zit je in de eerste graad en heb je nood aan extra begeleiding met taken of toetsen? Dan ben je welkom in de huiswerkklas die eveneens op maandag, dinsdag en donderdag tijdens het 8ste en 9de lesuur doorgaat.