2de graad: Maatschappij en welzijn

Lessentabel
LESSENTABEL 3DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
Basisvorming talen
Engels
2
Frans
2
Nederlands
3
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
2
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Toegepaste Informatica
1
Specifieke uren
Toegepaste psychologie
3
Indirecte zorg
2
Voeding
2
Opvoedkunde
2
Verzorging
3
Toegepaste biologie
1
Lessentabel
LESSENTABEL 4DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
Basisvorming talen
Engels
2
Frans
2
Nederlands
3
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
3
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Toegepaste Informatica
1
Specifieke uren
Toegepaste psychologie
3
Indirecte zorg
2
Voeding
2
Opvoedkunde
3
Verzorging
3