2de graad: Humane wetenschappen

Lessentabel
LESSENTABEL 3DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
3
Basisvorming talen
Engels
3
Frans
3
Nederlands
4
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
3
Aardrijkskunde
1
Toegepaste Informatica
1
Richtingspecifieke vakken
Filosofie
1
Gedragswetenschappen
2
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen
2
Kunstbeschouwing
1
Lessentabel
LESSENTABEL 4DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
3
Basisvorming talen
Engels
3
Frans
3
Nederlands
4
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
3
Aardrijkskunde
1
Informaticawetenschappen
1
Richtingspecifieke vakken
Filosofie
1
Gedragswetenschappen
3
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen
1
Kunstbeschouwing
1