2de graad: Haar- en schoonheidsverzorging

Lessentabel
LESSENTABEL 3DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans
2
PAV
Nederlands
3
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
Aardrijkskunde
1
PAV +
Wiskunde en natuurwetenschappen
2
PAV Project Praktijk
1
Specifiek gedeelte
Haar- en schoonheidsverzorging
17
Lessentabel
LESSENTABEL 4DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans
2
PAV
Nederlands
3
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
PAV +
Wiskunde en natuurwetenschappen
2
PAV Project Praktijk
1
Toegepaste informatica
1
Specifiek gedeelte
Haar- en schoonheidsverzorging
17