2de graad: Economische wetenschappen

Lessentabel
LESSENTABEL 3DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
3
Basisvorming talen
Engels
3
Frans
3
Nederlands
4
Duits
1
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
3
Aardrijkskunde
1
Toegepaste informatica
1
Richtingspecifieke vakken
Economie en bedrijfswetenschappen
4
Lessentabel
LESSENTABEL 4DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
Basisvorming talen
Engels
3
Frans
3
Nederlands
4
Duits
1
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
3
Wetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Informaticawetenschappen
1
Richtingspecifieke vakken
Economie en bedrijfswetenschappen
4