2de graad: Bedrijf en organisatie

Lessentabel
LESSENTABEL 3DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
Basisvorming talen
Engels
2
Frans
2
Nederlands
4
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
2
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Toegepaste informatica
3
Specifieke uren
Economie
2
Toegepaste economie
8
Lessentabel
LESSENTABEL 4DE JAAR
Basisvorming algemeen
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Burgerschap, geschiedenis en artistieke expressie
2
Basisvorming talen
Engels
3
Frans
3
Nederlands
3
Basisvorming wetenschappen en digitale skills
Wiskunde
3
Natuurwetenschappen
1
Aardrijkskunde
1
Toegepaste informatica
3
Specifieke uren
Economie
1
Toegepaste economie
7